Xếp theo:

Trang trong tổng số 8 trang (80 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Đề Tề An thành lâu

Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
5 trả lời, 1330 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 12/11/2013 21:49

Đề Tuyên Châu Khai Nguyên tự thuỷ các, các hạ Uyển Khê, Giáp Khê cư nhân

Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
4 trả lời, 1429 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 12/11/2013 22:34

Điệp luyến hoa

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Chu Thục Chân
4 trả lời, 4534 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2005 14:32

Độc chước

Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
5 trả lời, 1522 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 12/11/2013 15:44

Độc Hàn Đỗ tập

Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
4 trả lời, 1355 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/11/2013 18:27

Giá cô thiên (Nguyệt mãn Bồng Hồ xán lạn đăng)

Trung Quốc » Khuyết danh Trung Quốc
1 trả lời, 142 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/04/2020 12:57

Giảm tự mộc lan hoa

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Hoài thượng nữ
1 trả lời, 916 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/12/2014 18:53

Giảm tự mộc lan hoa - Xuân oán

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Chu Thục Chân
1 trả lời, 1320 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/12/2014 23:38

Giang đình oán

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tiểu long nữ
1 trả lời, 99 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/04/2020 13:55

Giang lâu

Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
4 trả lời, 1535 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/11/2013 18:54

Trang trong tổng số 8 trang (80 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: