Xếp theo:

Trang trong tổng số 8 trang (80 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Bách tự lệnh - Kỷ thượng ngưng trần hí hoạ mai nhất chi

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Hồ Huệ Trai
1 trả lời, 254 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 19/04/2020 15:44

Bất ẩm tặng quan kỹ

Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
6 trả lời, 1539 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 10/11/2013 18:10

Bi Ngô Vương thành

Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
5 trả lời, 1596 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 09/11/2013 09:25

Biện nhân chu hành đáp Trương Hỗ

Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
6 trả lời, 1215 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 10/11/2013 22:00

Biên thượng vãn thu

Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
5 trả lời, 1371 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 10/11/2013 18:36

Biên thượng văn Hồ già kỳ 2

Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
5 trả lời, 1380 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/11/2013 15:07

Biên thượng văn Hồ già kỳ 3

Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
5 trả lời, 1318 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/11/2013 15:15

Bồ tát man

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Nguỵ Ngoạn
1 trả lời, 323 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 03/02/2019 08:06

Bốc toán tử

34.67
Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Nghiêm Nhị
3 trả lời, 8078 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/03/2007 18:26

Bồn Trì

Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
5 trả lời, 1361 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/11/2013 11:32

Trang trong tổng số 8 trang (80 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: