Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Bả tửu vấn nguyệt

85.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
14 trả lời, 28297 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/04/2007 22:37

Đối tửu

74.71
Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Thanh Hiên thi tập » Dưới chân núi Hồng (1796-1802)
20 trả lời, 30018 lượt xem, 18 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/07/2005 23:08

Đối tửu kỳ 2

14.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
10 trả lời, 10618 lượt xem, 2 người thích
Do Biển nhớ gửi ngày 07/03/2007 13:37

Khách trung tác

15.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
18 trả lời, 8812 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 24/12/2005 02:11

Kim Lăng tửu tứ lưu biệt

11.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
18 trả lời, 7706 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 24/12/2005 02:13

Ký viễn

35.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
22 trả lời, 13219 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 21:49

Nga My sơn nguyệt

24.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
16 trả lời, 10906 lượt xem, 2 người thích
Do Biển nhớ gửi ngày 07/03/2007 14:02

Nghĩ cổ kỳ 5

15.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
12 trả lời, 7942 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2006 08:56

Ngọc giai oán

14.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
23 trả lời, 9706 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 24/12/2005 02:18

Sa Khâu thành hạ ký Đỗ Phủ

Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
11 trả lời, 4300 lượt xem, 1 người thích
Do Phụng vũ cửu thiên gửi ngày 08/08/2007 12:46

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: