Xếp theo:

Trang trong tổng số 33 trang (323 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ai giang đầu

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
12 trả lời, 16794 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/06/2005 12:05

Ai vương tôn

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
8 trả lời, 7711 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/06/2005 12:16

Ẩm tửu khán mẫu đơn

44.50
Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích » Thi
30 trả lời, 20377 lượt xem, 20 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/05/2006 12:54

Bạc Tần Hoài

104.90
Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
25 trả lời, 25653 lượt xem, 15 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/05/2005 02:44

Bách Lâm tự nam vọng

Trung Quốc » Trung Đường » Lang Sĩ Nguyên
4 trả lời, 1301 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 31/12/2008 20:44

Bài hát quốc xã

Pháp » Paul Éluard
2 trả lời, 946 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 03/05/2008 02:19

Bành Nha hành

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
9 trả lời, 3824 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/06/2005 15:47

Bi Thanh Bản

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
11 trả lời, 3504 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/06/2005 20:04

Bi Trần Đào

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
11 trả lời, 3690 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/06/2005 20:09

Biệt Võng Xuyên biệt nghiệp

15.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Tấn
9 trả lời, 1320 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/08/2008 21:55

Trang trong tổng số 33 trang (323 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: