Xếp theo:

Trang trong tổng số 33 trang (323 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Dạ thướng Thụ Hàng thành văn địch (I)

Trung Quốc » Trung Đường » Lý Ích
22 trả lời, 4056 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/05/2006 12:08

Dạ túc điền gia

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Đới Phục Cổ
2 trả lời, 1426 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/03/2009 04:51

Dạ vũ ký bắc

Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
21 trả lời, 10270 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/12/2005 12:57

Du học kinh sư kỳ 1

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Ninh Tốn
1 trả lời, 1160 lượt xem, 0 người thích
Do bruce lee gửi ngày 11/09/2011 18:35

Du Kim Sơn tự

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Thức » Thi
2 trả lời, 3128 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/09/2008 05:20

Du tử ngâm

25.00
Trung Quốc » Trung Đường » Mạnh Giao
23 trả lời, 18729 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 03/07/2005 18:27

Dục Thuý sơn

15.00
Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Trãi » Ức Trai thi tập » Thơ làm sau khi thành công và làm quan ở triều
11 trả lời, 28002 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/05/2006 05:53

Đà Nẵng cảm hoài

Việt Nam » Cận đại » Trần Quý Cáp
3 trả lời, 1940 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/04/2014 08:15

Đà Nẵng ngẫu bạc

15.00
Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Trường Tộ
2 trả lời, 1640 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 02/05/2014 15:18

Đại Lãm Thần Quang tự

35.00
Việt Nam » Trần » Trần Nhân Tông
8 trả lời, 6153 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/09/2008 11:08

Trang trong tổng số 33 trang (323 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: