Xếp theo:

Trang trong tổng số 17 trang (167 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

An Định thành lâu

15.00
Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
11 trả lời, 5696 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/12/2006 15:05

Ba Sơn đạo trung trừ dạ hữu hoài

Trung Quốc » Vãn Đường » Thôi Đồ
8 trả lời, 2217 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 05/06/2009 19:12

Bạc Tần Hoài

94.89
Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
25 trả lời, 24167 lượt xem, 14 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/05/2005 02:44

Bản Kiều hiểu biệt

Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
7 trả lời, 3411 lượt xem, 1 người thích
Do hoanggiapton gửi ngày 28/01/2010 04:03

Bắc Tề kỳ 1

Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
4 trả lời, 1953 lượt xem, 0 người thích
Do hoanggiapton gửi ngày 03/12/2009 07:23

Bắc Thanh La

23.00
Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
14 trả lời, 4085 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/01/2008 19:01

Biệt nội phó trưng kỳ 3

Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
7 trả lời, 2698 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/01/2007 17:07

Các dạ

15.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
15 trả lời, 4938 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/06/2005 21:20

Cô nhạn

14.00
Trung Quốc » Vãn Đường » Thôi Đồ
9 trả lời, 3197 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2006 11:18

Cung kỹ

Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
5 trả lời, 1885 lượt xem, 0 người thích
Do hoanggiapton gửi ngày 09/10/2009 07:32

Trang trong tổng số 17 trang (167 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: