Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (40 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]

Thù Đạo Khê thái học “Xuân hàn” vận

Việt Nam » Trần » Nguyễn Phi Khanh
3 trả lời, 1464 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/04/2006 16:40

Thu nhật hiểu khởi hữu cảm

Việt Nam » Trần » Nguyễn Phi Khanh
5 trả lời, 1693 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/04/2006 16:45

Thu nhật khiển hứng

Việt Nam » Trần » Nguyễn Phi Khanh
5 trả lời, 1528 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/04/2006 16:35

Thu thành vãn vọng

Việt Nam » Trần » Nguyễn Phi Khanh
7 trả lời, 1778 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/04/2006 16:37

Thu trung bệnh

Việt Nam » Trần » Nguyễn Phi Khanh
4 trả lời, 1780 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/04/2006 16:56

Triệu Việt Vương

15.00
Việt Nam » Nguyễn » Tự Đức hoàng đế » Ngự chế Việt sử tổng vịnh (1874) » Quyển một - Đế vương (phần thượng)
2 trả lời, 793 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/04/2016 15:06

Trung thu cảm sự

Việt Nam » Trần » Nguyễn Phi Khanh
4 trả lời, 2983 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/04/2006 16:38

Trung thu ngoạn nguyệt hữu hoài

15.00
Việt Nam » Trần » Nguyễn Phi Khanh
7 trả lời, 2210 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/04/2006 16:25

Trừ dạ dụng Đỗ lão vận, chư quân tịch thượng đồng tác

Việt Nam » Trần » Nguyễn Phi Khanh
4 trả lời, 1656 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/04/2006 16:41

Xuân hàn

Việt Nam » Trần » Nguyễn Phi Khanh
4 trả lời, 2713 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/04/2006 16:48

Trang trong tổng số 4 trang (40 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: