Xếp theo:

Trang trong tổng số 26 trang (260 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Dữ Sử lang trung khâm thính Hoàng Hạc lâu thượng xuy địch

Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
23 trả lời, 7618 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2006 08:30

Dương Quan khúc - Trung thu tác

25.00
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Thức » Thi
14 trả lời, 4287 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/12/2005 02:12

Đàn cầm

23.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lưu Trường Khanh
16 trả lời, 6663 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2006 07:12

Đào Nguyên hành

Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Duy
6 trả lời, 7705 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/12/2005 19:14

Đảo y

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
20 trả lời, 5439 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 25/10/2005 15:00

Đáp nhân

Trung Quốc » Đường » Thái thượng ẩn giả
9 trả lời, 2533 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/03/2007 13:35

Đăng cao

154.47
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
39 trả lời, 55159 lượt xem, 27 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/08/2005 09:41

Đăng Kim Lăng Phụng Hoàng đài

Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
22 trả lời, 14782 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 21:23

Đằng Vương các

34.00
Trung Quốc » Sơ Đường » Vương Bột
24 trả lời, 27149 lượt xem, 8 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/03/2005 09:46

Đề cúc hoa

33.67
Trung Quốc » Vãn Đường » Hoàng Sào
14 trả lời, 6143 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/07/2005 23:34

Trang trong tổng số 26 trang (260 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: