Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài thơ)
[1]

Cung trung hành lạc kỳ 2

Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
5 trả lời, 2907 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/06/2005 15:52

Cung từ

Trung Quốc » Vãn Đường » Tiết Phùng
3 trả lời, 1033 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 12/10/2008 18:21

Đầu giản Hàm, Hoa lưỡng huyện chư tử

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Trường An khốn đốn (746-755)
6 trả lời, 2223 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 25/01/2009 20:53

Hán Vũ cung từ

Trung Quốc » Vãn Đường » Tiết Phùng
3 trả lời, 1055 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 09/10/2008 09:52

Khai Nguyên hậu nhạc

Trung Quốc » Vãn Đường » Tiết Phùng
4 trả lời, 841 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 09/10/2008 10:02

Phần thượng kinh thu

Trung Quốc » Sơ Đường » Tô Đĩnh
7 trả lời, 1128 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/03/2007 17:06

Thu triêu lãm kính

Trung Quốc » Sơ Đường » Tiết Tắc
13 trả lời, 1659 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/07/2006 09:15

Vãn tình (Cao Đường mộ đông tuyết tráng tai)

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
4 trả lời, 1122 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/03/2014 21:01

Vọng xuân từ kỳ 1

15.00
Trung Quốc » Trung Đường » Tiết Đào
11 trả lời, 3563 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/05/2006 18:09

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài thơ)
[1]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: