Xếp theo:

Trang trong tổng số 93 trang (930 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ai giang đầu

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
12 trả lời, 14889 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/06/2005 12:05

Ai vương tôn

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
7 trả lời, 6836 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/06/2005 12:16

Anh Vũ châu

84.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
22 trả lời, 32671 lượt xem, 29 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/06/2004 21:26

Ẩm trung bát tiên ca

15.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Ngao du nam bắc (731-745)
7 trả lời, 8730 lượt xem, 3 người thích
Do tranquanghung gửi ngày 06/06/2014 15:16

Ẩm tửu khán mẫu đơn

44.50
Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích » Thi
29 trả lời, 16739 lượt xem, 20 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/05/2006 12:54

Ba Sơn đạo trung trừ dạ hữu hoài

Trung Quốc » Vãn Đường » Thôi Đồ
8 trả lời, 1931 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 06/06/2009 19:12

Bá thượng thu cư

Trung Quốc » Trung Đường » Mã Đái
4 trả lời, 1750 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/04/2007 07:05

Bả tửu vấn nguyệt

65.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
13 trả lời, 22725 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/04/2007 22:37

Bạc mộ

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
11 trả lời, 4176 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/06/2005 16:06

Bạc Tùng Tư giang đình

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
5 trả lời, 1227 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 10/01/2014 17:16

Trang trong tổng số 93 trang (930 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: