Xếp theo:

Trang trong tổng số 93 trang (930 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ai giang đầu

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
12 trả lời, 15216 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/06/2005 12:05

Ai vương tôn

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
8 trả lời, 6972 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/06/2005 12:16

Anh Vũ châu

84.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
23 trả lời, 33371 lượt xem, 29 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 21:26

Ẩm trung bát tiên ca

15.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Ngao du nam bắc (731-745)
8 trả lời, 9254 lượt xem, 3 người thích
Do tranquanghung gửi ngày 05/06/2014 15:16

Ẩm tửu khán mẫu đơn

44.50
Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích » Thi
30 trả lời, 17417 lượt xem, 20 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/05/2006 12:54

Ba Sơn đạo trung trừ dạ hữu hoài

Trung Quốc » Vãn Đường » Thôi Đồ
8 trả lời, 1999 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 05/06/2009 19:12

Bá thượng thu cư

Trung Quốc » Trung Đường » Mã Đái
4 trả lời, 1832 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/04/2007 07:05

Bả tửu vấn nguyệt

65.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
13 trả lời, 23771 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/04/2007 22:37

Bạc mộ

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
13 trả lời, 4319 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/06/2005 16:06

Bạc Tùng Tư giang đình

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
6 trả lời, 1283 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 09/01/2014 17:16

Trang trong tổng số 93 trang (930 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: