Xếp theo:

Trang trong tổng số 5 trang (45 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Hí tặng song khế Lê Xá tú tài

Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
1 trả lời, 413 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/02/2019 02:42

Hoạ Phạm Hiệp Thạch vận

Việt Nam » Trần » Đồng Ngạn Hoằng
2 trả lời, 1185 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/09/2008 09:10

Hung niên kỳ 2

Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
1 trả lời, 315 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/02/2019 01:16

Hung niên kỳ 3

Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
1 trả lời, 353 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/02/2019 01:20

Khổ nhiệt

Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
1 trả lời, 468 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/02/2019 00:30

Ký Bài Nhiễm Vũ niên ông

Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
1 trả lời, 437 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/02/2019 02:27

Ký Duy Tiên án sát sứ

Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
1 trả lời, 352 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/02/2019 02:26

Ký song hữu Lang Xá Lê ông

Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
1 trả lời, 309 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/02/2019 01:55

Lão sơn

Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
1 trả lời, 532 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/02/2019 02:16

Linh sơn tạp hứng

23.00
Việt Nam » Trần » Chu Văn An
10 trả lời, 4009 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/04/2006 12:39

Trang trong tổng số 5 trang (45 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: