Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ẩm tửu khán mẫu đơn

54.60
Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích » Thi
32 trả lời, 29108 lượt xem, 21 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/05/2006 12:54

Bào trung thi

Trung Quốc » Thịnh Đường » Khai Nguyên cung nhân
10 trả lời, 3581 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/08/2005 18:37

Đại Lâm tự đào hoa

63.17
Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
24 trả lời, 30600 lượt xem, 12 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/06/2005 01:42

Đề đô thành nam trang [Đề tích sở kiến xứ]

214.52
Trung Quốc » Trung Đường » Thôi Hộ
81 trả lời, 107428 lượt xem, 82 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/03/2005 00:59

Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng

584.19
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
58 trả lời, 249809 lượt xem, 57 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 21:09

Hồi hương ngẫu thư kỳ 2

134.15
Trung Quốc » Thịnh Đường » Hạ Tri Chương
20 trả lời, 18101 lượt xem, 9 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/07/2005 23:21

Huệ Sùng “Xuân giang vãn cảnh” kỳ 1

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Thức » Thi
11 trả lời, 5468 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/10/2007 13:53

Huyền Đô quán đào hoa

Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích » Thi
17 trả lời, 8299 lượt xem, 2 người thích
Do Phụng Hà gửi ngày 21/01/2008 07:19

Kỷ Hợi tuế (Hy Tông Quảng Minh niên) kỳ 1

84.75
Trung Quốc » Vãn Đường » Tào Tùng
16 trả lời, 24459 lượt xem, 12 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/12/2006 07:49

Lương Châu từ kỳ 1

264.42
Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Hàn
51 trả lời, 93335 lượt xem, 33 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2006 14:09

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Có bài trả lời của: dominhchien