Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ẩm tửu khán mẫu đơn

44.50
Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích » Thi
30 trả lời, 17731 lượt xem, 20 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/05/2006 12:54

Bào trung thi

Trung Quốc » Thịnh Đường » Khai Nguyên cung nhân
8 trả lời, 2225 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/08/2005 18:37

Đại Lâm tự đào hoa

22.50
Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
20 trả lời, 18320 lượt xem, 10 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/06/2005 01:42

Đề đô thành nam trang [Đề tích sở kiến xứ]

134.46
Trung Quốc » Trung Đường » Thôi Hộ
68 trả lời, 69003 lượt xem, 75 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/03/2005 00:59

Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng

323.94
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
50 trả lời, 161019 lượt xem, 52 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 21:09

Hồi hương ngẫu thư kỳ 2

114.27
Trung Quốc » Thịnh Đường » Hạ Tri Chương
18 trả lời, 10535 lượt xem, 8 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/07/2005 23:21

Huệ Sùng “Xuân giang vãn cảnh” kỳ 1

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Thức » Thi
10 trả lời, 3252 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/10/2007 13:53

Huyền Đô quán đào hoa

Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích » Thi
13 trả lời, 4266 lượt xem, 2 người thích
Do Phụng Hà gửi ngày 21/01/2008 07:19

Kỷ Hợi tuế (Hy Tông Quảng Minh niên) kỳ 1

35.00
Trung Quốc » Vãn Đường » Tào Tùng
10 trả lời, 14083 lượt xem, 10 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/12/2006 07:49

Lương Châu từ kỳ 1

154.33
Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Hàn
43 trả lời, 48386 lượt xem, 26 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2006 14:09

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Có bài trả lời của: dominhchien