Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài thơ)
[1]

Ẩm tửu khán mẫu đơn

44.50
Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích » Thi
30 trả lời, 20858 lượt xem, 20 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/05/2006 12:54

Bạc Tần Hoài

104.90
Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
25 trả lời, 26282 lượt xem, 15 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/05/2005 02:44

Hoài thượng biệt hữu nhân

Trung Quốc » Vãn Đường » Trịnh Cốc
29 trả lời, 11271 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 03/07/2006 07:21

Kim Lăng đồ

11.00
Trung Quốc » Vãn Đường » Vi Trang
13 trả lời, 3468 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2006 14:05

Phong Kiều dạ bạc

374.46
Trung Quốc » Trung Đường » Trương Kế
74 trả lời, 93569 lượt xem, 66 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/06/2005 23:16

Thu phong dẫn

25.00
Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích » Thi
15 trả lời, 5563 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/05/2006 12:37

Xuân tứ kỳ 1

Trung Quốc » Thịnh Đường » Giả Chí
13 trả lời, 3398 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/07/2006 05:49

Xuất tái - Lương Châu từ

Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Chi Hoán
26 trả lời, 11962 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2006 15:19

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài thơ)
[1]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Có bài trả lời của: TRỌNG ĐỨC