Xếp theo:

Trang trong tổng số 10 trang (92 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ›Trang sau »Trang cuối

Sơn cư bách vịnh kỳ 060

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tông Bản thiền sư
3 trả lời, 1248 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 18/03/2014 08:26

Sơn cư bách vịnh kỳ 061

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tông Bản thiền sư
3 trả lời, 1046 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 18/03/2014 08:27

Sơn phòng xuân sự kỳ 2

44.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Sầm Tham
27 trả lời, 11959 lượt xem, 7 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2006 11:04

Sơn thôn tức sự

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
6 trả lời, 2040 lượt xem, 1 người thích
Do Thập Tứ Cách Cách gửi ngày 14/06/2009 01:41

Tặng hữu nhân

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Trãi » Ức Trai thi tập » Thơ làm trong khi chưa thành công
13 trả lời, 10887 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/05/2006 05:50

Tặng sĩ đồ tử đệ

15.00
Việt Nam » Trần » Huyền Quang thiền sư
8 trả lời, 5051 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/09/2008 22:30

Tâm vương

25.00
Việt Nam » Trần » Tuệ Trung thượng sĩ
6 trả lời, 5171 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/07/2008 23:03

Thị chúng (I)

35.00
Việt Nam » Trần » Tuệ Trung thượng sĩ
6 trả lời, 6080 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/07/2008 22:56

Thị học

Việt Nam » Trần » Tuệ Trung thượng sĩ
6 trả lời, 4467 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/04/2006 16:49

Thính vũ

83.50
Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Trãi » Ức Trai thi tập » Thơ làm trong khi chưa thành công
19 trả lời, 30911 lượt xem, 10 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/06/2005 23:04

Trang trong tổng số 10 trang (92 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Có bài trả lời của: Ban Nhược