Xếp theo:

Trang trong tổng số 24 trang (235 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Đề Tây Lâm bích

53.80
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Thức » Thi
9 trả lời, 12149 lượt xem, 6 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/09/2008 05:56

Đề Tây Thái nhất cung bích

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Vương An Thạch
3 trả lời, 1427 lượt xem, 0 người thích
Do Hà Như gửi ngày 11/12/2012 09:53

Đề Thanh Nê thị Tiêu tự bích

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Nhạc Phi
3 trả lời, 2242 lượt xem, 1 người thích
Do Hà Như gửi ngày 15/02/2013 15:09

Đề Thẩm quân cầm

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Thức » Thi
7 trả lời, 3139 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/09/2008 12:31

Điền gia

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Trương Lỗi
3 trả lời, 1401 lượt xem, 0 người thích
Do Hà Như gửi ngày 31/12/2012 10:08

Điền gia ngữ

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Mai Nghiêu Thần
2 trả lời, 2452 lượt xem, 0 người thích
Do Hà Như gửi ngày 08/12/2012 15:52

Độc Mạnh Giao thi kỳ 1

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Thức » Thi
2 trả lời, 2985 lượt xem, 0 người thích
Do Hà Như gửi ngày 02/04/2013 14:23

Độc sử

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Triệt
1 trả lời, 1415 lượt xem, 0 người thích
Do Hà Như gửi ngày 26/12/2012 11:43

Đông

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
4 trả lời, 2412 lượt xem, 1 người thích
Do Hà Như gửi ngày 11/08/2010 22:22

Đông Mã Thằng

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Chu Thục Chân
3 trả lời, 1581 lượt xem, 0 người thích
Do Hà Như gửi ngày 12/01/2013 15:49

Trang trong tổng số 24 trang (235 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Có bài trả lời của: Hà Như