Xếp theo:

Trang trong tổng số 24 trang (235 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Cúc hoa

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
4 trả lời, 3314 lượt xem, 0 người thích
Do Hà Như gửi ngày 15/05/2010 11:07

Cung oán

Trung Quốc » Trung Đường » Lý Ích
6 trả lời, 2900 lượt xem, 2 người thích
Do Hà Như gửi ngày 22/11/2012 15:59

Cùng thanh

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
4 trả lời, 1879 lượt xem, 2 người thích
Do Hà Như gửi ngày 25/04/2010 04:50

Cửu nguyệt nhất nhật dạ độc thi cảo, hữu cảm tẩu bút tác ca

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Lục Du » Thi
1 trả lời, 2582 lượt xem, 0 người thích
Do Hà Như gửi ngày 16/02/2013 14:34

Cửu nhật ký Tần Cấu

15.00
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Trần Sư Đạo
1 trả lời, 1186 lượt xem, 1 người thích
Do Hà Như gửi ngày 06/01/2013 16:10

Dã hữu tử khuân 1

Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Quốc phong » Thiệu nam
3 trả lời, 3983 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2005 08:23

Dã hữu tử khuân 2

Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Quốc phong » Thiệu nam
3 trả lời, 2912 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2005 08:24

Dã hữu tử khuân 3

Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Quốc phong » Thiệu nam
5 trả lời, 3021 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2005 08:25

Dẫn thuỷ hành

Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Quần Ngọc
3 trả lời, 1185 lượt xem, 0 người thích
Do Hà Như gửi ngày 12/11/2012 16:05

Dữ Sử lang trung khâm thính Hoàng Hạc lâu thượng xuy địch

11.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
24 trả lời, 10628 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/02/2006 08:30

Trang trong tổng số 24 trang (235 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Có bài trả lời của: Hà Như