Xếp theo:

Trang trong tổng số 24 trang (235 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Biện hà hoài cổ kỳ 2

14.00
Trung Quốc » Vãn Đường » Bì Nhật Hưu
6 trả lời, 2425 lượt xem, 0 người thích
Do Hà Như gửi ngày 28/10/2012 15:32

Biên thượng văn Hồ già kỳ 1

Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
6 trả lời, 2413 lượt xem, 0 người thích
Do Hà Như gửi ngày 18/11/2012 11:25

Bồn Man đạo trung chinh tây thời hành

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
4 trả lời, 2166 lượt xem, 2 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/12/2008 09:00

Cảm sự

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Lục Du » Thi
4 trả lời, 2123 lượt xem, 0 người thích
Do Hà Như gửi ngày 17/02/2013 15:42

Cát Khê dịch

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Vương An Thạch
2 trả lời, 1532 lượt xem, 1 người thích
Do Hà Như gửi ngày 16/12/2012 08:50

Cát sinh 5

15.00
Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Quốc phong » Đường phong
6 trả lời, 6387 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/10/2005 10:48

Cấm trung thu dạ

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
3 trả lời, 2343 lượt xem, 1 người thích
Do Hà Như gửi ngày 20/10/2010 21:46

Châu Kiều

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Phạm Thành Đại
3 trả lời, 1350 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 13/04/2009 02:46

Chiêu Quân xuất tái

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
5 trả lời, 3551 lượt xem, 3 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/12/2008 17:52

Côn Sơn Thanh Hư động bi minh

15.00
Việt Nam » Trần » Trần Nghệ Tông
2 trả lời, 2502 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/09/2008 11:05

Trang trong tổng số 24 trang (235 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Có bài trả lời của: Hà Như