Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài thơ)
[1]

Giai nhân ca

184.11
Trung Quốc » Hán » Lý Diên Niên
11 trả lời, 47078 lượt xem, 19 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/02/2006 20:03

Hậu cung từ

65.00
Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
11 trả lời, 12444 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/05/2005 19:32

Hoàng Hạc lâu

194.63
Trung Quốc » Thịnh Đường » Thôi Hiệu
117 trả lời, 182077 lượt xem, 97 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/06/2005 12:03

Nguyệt dạ

274.19
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
21 trả lời, 62780 lượt xem, 12 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/08/2005 10:12

Phong Kiều dạ bạc

374.46
Trung Quốc » Trung Đường » Trương Kế
74 trả lời, 94960 lượt xem, 67 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/07/2005 23:16

Tĩnh dạ tứ

1584.34
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
76 trả lời, 340715 lượt xem, 105 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/06/2004 21:06

Uổng ngưng my

23.00
Trung Quốc » Thanh » Tào Tuyết Cần » Hồng lâu mộng » Hồng lâu mộng thập tứ khúc
4 trả lời, 17792 lượt xem, 9 người thích
Do Vanachi gửi ngày 03/08/2005 00:48

Vọng Lư sơn bộc bố

564.43
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
32 trả lời, 105609 lượt xem, 46 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/06/2004 21:19

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài thơ)
[1]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Có bài trả lời của: Mặc Khách Cầm Sư