Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Cáo tật thị chúng

254.68
Việt Nam » » Mãn Giác thiền sư
17 trả lời, 166390 lượt xem, 59 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/03/2005 18:46

Mạnh Thành ao

Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Duy » Võng Xuyên tập
17 trả lời, 4935 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/12/2005 18:53

Ngôn chí bài 1

33.67
Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Trãi » Quốc âm thi tập » Phần vô đề
2 trả lời, 21647 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/09/2005 17:36

Ngôn chí bài 2

54.60
Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Trãi » Quốc âm thi tập » Phần vô đề
1 trả lời, 12573 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/09/2005 17:37

Ngôn chí bài 3

15.00
Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Trãi » Quốc âm thi tập » Phần vô đề
1 trả lời, 15386 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/09/2005 17:37

Ngôn chí bài 4

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Trãi » Quốc âm thi tập » Phần vô đề
1 trả lời, 7709 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/09/2005 17:11

Tái hạ khúc

Trung Quốc » Vãn Đường » Hứa Hồn
5 trả lời, 2912 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/10/2008 06:56

Tây cung thu oán

25.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Xương Linh
20 trả lời, 11417 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/12/2005 01:36

Thủ vĩ ngâm

94.56
Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Trãi » Quốc âm thi tập » Phần vô đề
2 trả lời, 44708 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/09/2005 17:34

Tí Dạ xuân ca

15.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
16 trả lời, 12157 lượt xem, 7 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 21:27

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Có bài trả lời của: hang-nga