Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ẩm tửu

Trung Quốc » Thanh » Liêu Yến
2 trả lời, 1105 lượt xem, 1 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 15/04/2019 10:35

Bài thơ cuộc đời (Gửi Boris Kornilov)

34.00
Nga » Olga Berggoltz » Linh cảm
10 trả lời, 25990 lượt xem, 10 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/04/2006 12:31

Cảm hoài kỳ 20

Trung Quốc » Nguyên » Lưu Cơ
3 trả lời, 2225 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 08/04/2010 20:43

Cổ oán biệt

22.50
Trung Quốc » Trung Đường » Mạnh Giao
10 trả lời, 11822 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 25/05/2007 22:29

Hoa phi hoa

234.48
Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
25 trả lời, 59654 lượt xem, 24 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/04/2006 14:54

Hồng lâu mộng dẫn tử

64.33
Trung Quốc » Thanh » Tào Tuyết Cần » Hồng lâu mộng » Hồng lâu mộng thập tứ khúc
2 trả lời, 16882 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/07/2005 23:18

Ký hận cổ ý kỳ 2

15.00
Việt Nam » Nguyễn » Cao Bá Quát » Thơ chữ Hán
4 trả lời, 2236 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 24/11/2013 15:03

Sinh ly biệt

15.00
Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
6 trả lời, 9116 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/06/2005 15:29

Thu tứ tặng viễn kỳ 2

Trung Quốc » Trung Đường » Vương Nhai
4 trả lời, 1495 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/12/2007 05:57

Trường tương tư

15.00
Trung Quốc » Tống, Liêu, Kim » Trần Đông Phủ
2 trả lời, 2444 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/06/2007 21:00

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Có bài trả lời của: Nguyệt Quang