Xếp theo:

Trang trong tổng số 7 trang (61 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối

Thi thể như là một vật dụng

11.00
Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn » Chậm hơn sự dừng lại (2017)
0 trả lời, 266 lượt xem, 0 người thích
Do Trần - Tuấn gửi ngày 11/04/2020 08:35

Thở

12.00
Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn » Chậm hơn sự dừng lại (2017)
0 trả lời, 189 lượt xem, 0 người thích
Do Trần - Tuấn gửi ngày 11/04/2020 08:30

Tiếng bàn chân trên cầu thang

Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn » Chậm hơn sự dừng lại (2017)
0 trả lời, 170 lượt xem, 0 người thích
Do Trần - Tuấn gửi ngày 09/04/2020 20:35

Tôi có sợ tôi không?

Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn » Chậm hơn sự dừng lại (2017)
0 trả lời, 170 lượt xem, 0 người thích
Do Trần - Tuấn gửi ngày 09/04/2020 11:45

Trầm tích nắng

Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn » Ma thuật ngón (2008)
0 trả lời, 289 lượt xem, 0 người thích
Do Trần - Tuấn gửi ngày 11/02/2020 09:35

Trịnh & trịnh

Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn » Chậm hơn sự dừng lại (2017)
0 trả lời, 206 lượt xem, 0 người thích
Do Trần - Tuấn gửi ngày 09/04/2020 20:22

Tưới vô mắt nhà thơ

Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn » Chậm hơn sự dừng lại (2017)
0 trả lời, 187 lượt xem, 0 người thích
Do Trần - Tuấn gửi ngày 09/04/2020 20:33

Và một đường đạn bay

Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn » Chậm hơn sự dừng lại (2017)
0 trả lời, 149 lượt xem, 0 người thích
Do Trần - Tuấn gửi ngày 09/04/2020 20:20

Về

Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn » Ma thuật ngón (2008)
0 trả lời, 277 lượt xem, 0 người thích
Do Trần - Tuấn gửi ngày 09/02/2020 10:40

Vỹ Dạ Đạt Ma

Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn » Ma thuật ngón (2008)
0 trả lời, 451 lượt xem, 0 người thích
Do Trần - Tuấn gửi ngày 07/02/2020 10:33

Trang trong tổng số 7 trang (61 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Người gửi: Trần - Tuấn