Xếp theo:

Trang trong tổng số 7 trang (61 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối

Nước

11.00
Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn » Chậm hơn sự dừng lại (2017)
0 trả lời, 177 lượt xem, 0 người thích
Do Trần - Tuấn gửi ngày 10/04/2020 17:52

Phóng sinh từng phần thân thể

Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn » Ma thuật ngón (2008)
0 trả lời, 346 lượt xem, 0 người thích
Do Trần - Tuấn gửi ngày 06/02/2020 09:51

Phù lãng (I)

Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn » Ma thuật ngón (2008)
0 trả lời, 206 lượt xem, 0 người thích
Do Trần - Tuấn gửi ngày 06/02/2020 09:34

Phù lãng (II)

Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn » Ma thuật ngón (2008)
0 trả lời, 279 lượt xem, 0 người thích
Do Trần - Tuấn gửi ngày 06/02/2020 09:36

Rắn

Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn » Chậm hơn sự dừng lại (2017)
0 trả lời, 181 lượt xem, 0 người thích
Do Trần - Tuấn gửi ngày 09/04/2020 20:31

Rằng thì là mà, là..., hay những bản tin rời

Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn » Chậm hơn sự dừng lại (2017)
0 trả lời, 309 lượt xem, 0 người thích
Do Trần - Tuấn gửi ngày 09/04/2020 11:57

Sỏi

Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn » Ma thuật ngón (2008)
0 trả lời, 309 lượt xem, 0 người thích
Do Trần - Tuấn gửi ngày 07/02/2020 10:35

Sóng ^ sống

11.00
Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn » Chậm hơn sự dừng lại (2017)
0 trả lời, 193 lượt xem, 0 người thích
Do Trần - Tuấn gửi ngày 11/04/2020 08:32

Tháp (1)

Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn » Chậm hơn sự dừng lại (2017)
0 trả lời, 270 lượt xem, 0 người thích
Do Trần - Tuấn gửi ngày 09/04/2020 20:14

Tháp (2)

Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn » Chậm hơn sự dừng lại (2017)
0 trả lời, 175 lượt xem, 0 người thích
Do Trần - Tuấn gửi ngày 09/04/2020 20:16

Trang trong tổng số 7 trang (61 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Người gửi: Trần - Tuấn