Xếp theo:

Trang trong tổng số 7 trang (61 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Cuộc săn / cái chết

Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn » Chậm hơn sự dừng lại (2017)
0 trả lời, 150 lượt xem, 0 người thích
Do Trần - Tuấn gửi ngày 10/04/2020 17:58

Cuộc săn / cái chết / 2

Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn » Chậm hơn sự dừng lại (2017)
0 trả lời, 167 lượt xem, 0 người thích
Do Trần - Tuấn gửi ngày 10/04/2020 18:02

Cuộc săn / chữ

Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn » Chậm hơn sự dừng lại (2017)
0 trả lời, 168 lượt xem, 0 người thích
Do Trần - Tuấn gửi ngày 10/04/2020 17:55

Cứt chim câu

Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn » Ma thuật ngón (2008)
0 trả lời, 348 lượt xem, 0 người thích
Do Trần - Tuấn gửi ngày 09/02/2020 10:30

Dép đi vào đêm

Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn » Ma thuật ngón (2008)
0 trả lời, 217 lượt xem, 0 người thích
Do Trần - Tuấn gửi ngày 09/02/2020 10:24

Dọc mù sương

Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn » Ma thuật ngón (2008)
0 trả lời, 229 lượt xem, 0 người thích
Do Trần - Tuấn gửi ngày 07/02/2020 10:28

Đêm, tay nhớ trắng

Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn » Ma thuật ngón (2008)
0 trả lời, 162 lượt xem, 0 người thích
Do Trần - Tuấn gửi ngày 07/02/2020 10:17

Đỉnh rỗng

Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn » Ma thuật ngón (2008)
0 trả lời, 362 lượt xem, 0 người thích
Do Trần - Tuấn gửi ngày 11/02/2020 09:44

Đò máu

Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn » Chậm hơn sự dừng lại (2017)
0 trả lời, 215 lượt xem, 0 người thích
Do Trần - Tuấn gửi ngày 09/04/2020 11:51

Đứa bé, đống củi và thị trấn (1)

Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn » Chậm hơn sự dừng lại (2017)
0 trả lời, 163 lượt xem, 0 người thích
Do Trần - Tuấn gửi ngày 09/04/2020 12:09

Trang trong tổng số 7 trang (61 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Người gửi: Trần - Tuấn