Xếp theo:

Trang trong tổng số 20 trang (199 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Đạo điền

Trung Quốc » Vãn Đường » Vi Trang
3 trả lời, 944 lượt xem, 0 người thích
Do Lâm Xuân Hương gửi ngày 28/04/2017 12:48

Đáp hậu thiên

Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích » Thi
3 trả lời, 896 lượt xem, 0 người thích
Do Lâm Xuân Hương gửi ngày 18/08/2016 13:08

Đáp Lục Lễ

Trung Quốc » Thịnh Đường » Trương Cửu Linh
3 trả lời, 742 lượt xem, 0 người thích
Do Lâm Xuân Hương gửi ngày 26/06/2016 11:13

Đáp tiền thiên

Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích » Thi
3 trả lời, 963 lượt xem, 0 người thích
Do Lâm Xuân Hương gửi ngày 18/08/2016 12:59

Đề Báo Ân tự thượng phương

Trung Quốc » Vãn Đường » Phương Cán
5 trả lời, 1022 lượt xem, 0 người thích
Do Lâm Xuân Hương gửi ngày 18/08/2016 13:24

Đề hoạ sơn thuỷ

Trung Quốc » Trung Đường » Dương Nhữ Sĩ
1 trả lời, 649 lượt xem, 0 người thích
Do Lâm Xuân Hương gửi ngày 19/08/2016 16:32

Đề thiền viện

Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
5 trả lời, 1278 lượt xem, 0 người thích
Do Lâm Xuân Hương gửi ngày 24/08/2016 01:11

Điền gia kỳ 2

Trung Quốc » Trung Đường » Liễu Tông Nguyên
2 trả lời, 1207 lượt xem, 0 người thích
Do Lâm Xuân Hương gửi ngày 02/03/2016 03:41

Điệp hậu

Trung Quốc » Trung Đường » Liễu Tông Nguyên
4 trả lời, 887 lượt xem, 0 người thích
Do Lâm Xuân Hương gửi ngày 25/08/2016 07:20

Điệp tiền

Trung Quốc » Trung Đường » Liễu Tông Nguyên
4 trả lời, 885 lượt xem, 0 người thích
Do Lâm Xuân Hương gửi ngày 25/08/2016 04:22

Trang trong tổng số 20 trang (199 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Người gửi: Lâm Xuân Hương