Xếp theo:

Trang trong tổng số 20 trang (199 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Cao Thiềm tiên bối dĩ thi bút tương thị trữ thành ký thù

Trung Quốc » Vãn Đường » Trịnh Cốc
2 trả lời, 776 lượt xem, 0 người thích
Do Lâm Xuân Hương gửi ngày 12/08/2016 06:33

Chiết dương liễu

Trung Quốc » Vãn Đường » Thôi Đồ
2 trả lời, 730 lượt xem, 0 người thích
Do Lâm Xuân Hương gửi ngày 13/08/2016 00:04

Cổ ý

Trung Quốc » Đường » Tiết Ốt
2 trả lời, 615 lượt xem, 0 người thích
Do Lâm Xuân Hương gửi ngày 09/10/2016 01:29

Cung từ kỳ 18

Trung Quốc » Trung Đường » Vương Kiến
2 trả lời, 913 lượt xem, 0 người thích
Do Lâm Xuân Hương gửi ngày 10/08/2016 17:21

Cung từ kỳ 2

Trung Quốc » Trung Đường » Trương Tịch
1 trả lời, 768 lượt xem, 0 người thích
Do Lâm Xuân Hương gửi ngày 11/08/2016 04:54

Cửu nguyệt thập nhật tức sự

14.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
4 trả lời, 4025 lượt xem, 2 người thích
Do Lâm Xuân Hương gửi ngày 13/08/2016 06:07

Di môn ca

Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Duy
2 trả lời, 1824 lượt xem, 0 người thích
Do Lâm Xuân Hương gửi ngày 26/02/2016 23:32

Du Thái sơn kỳ 1

15.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
3 trả lời, 3308 lượt xem, 0 người thích
Do Lâm Xuân Hương gửi ngày 27/02/2016 15:21

Du Trường Ninh công chúa Lưu Bôi trì kỳ 4

Trung Quốc » Sơ Đường » Thượng Quan Chiêu Dung
3 trả lời, 720 lượt xem, 0 người thích
Do Lâm Xuân Hương gửi ngày 13/08/2016 09:01

Du Trường Ninh công chúa Lưu Bôi trì kỳ 5

Trung Quốc » Sơ Đường » Thượng Quan Chiêu Dung
3 trả lời, 690 lượt xem, 0 người thích
Do Lâm Xuân Hương gửi ngày 13/08/2016 16:43

Trang trong tổng số 20 trang (199 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Người gửi: Lâm Xuân Hương