Xếp theo:

Trang trong tổng số 20 trang (199 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

“Xuân nhật tuyết” thù Phan Mạnh Dương hồi văn

14.00
Trung Quốc » Trung Đường » Quyền Đức Dư
2 trả lời, 6174 lượt xem, 1 người thích
Do Lâm Xuân Hương gửi ngày 07/04/2017 07:21

Bạch trữ từ [Hương phong từ]

Trung Quốc » Thịnh Đường » Thôi Quốc Phụ
4 trả lời, 1288 lượt xem, 0 người thích
Do Lâm Xuân Hương gửi ngày 06/10/2016 20:53

Bát nguyệt

Trung Quốc » Trung Đường » Chương Hiếu Tiêu
2 trả lời, 1411 lượt xem, 0 người thích
Do Lâm Xuân Hương gửi ngày 07/10/2016 00:01

Bát phách man

Trung Quốc » Ngũ đại » Tôn Quang Hiến
1 trả lời, 1026 lượt xem, 0 người thích
Do Lâm Xuân Hương gửi ngày 07/10/2016 19:43

Bân nương Yết cổ

Trung Quốc » Trung Đường » Trương Hỗ
2 trả lời, 1092 lượt xem, 0 người thích
Do Lâm Xuân Hương gửi ngày 09/09/2016 01:21

Bích thành kỳ 1

Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
3 trả lời, 1639 lượt xem, 1 người thích
Do Lâm Xuân Hương gửi ngày 08/10/2016 14:13

Bính Thìn niên Phu Châu ngộ hàn thực thành ngoại tuý ngâm kỳ 1

15.00
Trung Quốc » Vãn Đường » Vi Trang
3 trả lời, 1241 lượt xem, 0 người thích
Do Lâm Xuân Hương gửi ngày 11/08/2016 16:53

Bồi thị lang thúc du Động Đình tuý hậu kỳ 3

15.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
3 trả lời, 3397 lượt xem, 0 người thích
Do Lâm Xuân Hương gửi ngày 11/08/2016 23:46

Cảm xuân

Trung Quốc » Trung Đường » Trương Tịch
3 trả lời, 1229 lượt xem, 1 người thích
Do Lâm Xuân Hương gửi ngày 12/08/2016 01:24

Trang trong tổng số 20 trang (199 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Người gửi: Lâm Xuân Hương