Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài thơ)
[1]

Bài thơ vần Rẫy

34.33
Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bính
0 trả lời, 5375 lượt xem, 0 người thích
Do phuongcacanh gửi ngày 30/03/2013 11:47

Gặp nhau

Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bính
0 trả lời, 7084 lượt xem, 0 người thích
Do phuongcacanh gửi ngày 20/07/2013 19:11

Lý Toét đặt tên con

Việt Nam » Hiện đại » Tú Mỡ
0 trả lời, 3163 lượt xem, 0 người thích
Do phuongcacanh gửi ngày 09/05/2013 14:19

Nhớ (II)

34.33
Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bính » Thơ lẻ in trước 1945
0 trả lời, 7304 lượt xem, 1 người thích
Do phuongcacanh gửi ngày 03/08/2013 23:38

Nhớ Oanh

15.00
Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bính » Thơ lẻ in trước 1945
0 trả lời, 7452 lượt xem, 0 người thích
Do phuongcacanh gửi ngày 07/08/2013 19:54

Tôi ru con gái tôi

74.29
Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Trung Lai
0 trả lời, 8750 lượt xem, 0 người thích
Do phuongcacanh gửi ngày 08/04/2014 16:52

Vô tình

25.00
Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bính » Tâm hồn tôi (1940)
0 trả lời, 3477 lượt xem, 0 người thích
Do phuongcacanh gửi ngày 20/07/2013 19:15

Xây hồ bán nguyệt

15.00
Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bính » Mây tần (1942)
0 trả lời, 9195 lượt xem, 0 người thích
Do phuongcacanh gửi ngày 01/08/2013 18:48

Xuân mới gửi bạn cũ

Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bính
0 trả lời, 4097 lượt xem, 0 người thích
Do phuongcacanh gửi ngày 20/07/2013 19:24

Xuân về nhớ cố hương

74.29
Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bính
1 trả lời, 18334 lượt xem, 1 người thích
Do phuongcacanh gửi ngày 26/03/2013 00:21

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài thơ)
[1]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Người gửi: phuongcacanh