Xếp theo:

Trang trong tổng số 92 trang (911 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

A nương bi khấp kỳ 1

25.00
Trung Quốc » Khuyết danh Trung Quốc
1 trả lời, 4654 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 24/07/2014 11:34

A nương bi khấp kỳ 2

Trung Quốc » Khuyết danh Trung Quốc
1 trả lời, 2772 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 24/07/2014 11:37

A nương bi khấp kỳ 3

25.00
Trung Quốc » Khuyết danh Trung Quốc
1 trả lời, 2484 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 24/07/2014 12:44

Ám hương

25.00
Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Khương Quỳ
2 trả lời, 8609 lượt xem, 7 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/11/2007 20:23

Bách tự lệnh - Kỷ thượng ngưng trần hí hoạ mai nhất chi

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Hồ Huệ Trai
1 trả lời, 1111 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/04/2020 15:44

Bát thanh Cam Châu

11.00
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Liễu Vĩnh
1 trả lời, 3776 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/01/2008 11:28

Bát thanh Cam Châu

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Trình Cai
2 trả lời, 3083 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2005 13:57

Bát thanh Cam Châu - Ký Lý Quân Phòng

Trung Quốc » Nguyên » Trương Viêm
1 trả lời, 2637 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 24/10/2007 21:20

Bát thanh Cam Châu - Ký Ngọc Quan đạp tuyết sự thanh du

Trung Quốc » Nguyên » Trương Viêm
2 trả lời, 2434 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/07/2005 03:04

Trang trong tổng số 92 trang (911 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: