Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (28 bài thơ)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Chung Nam biệt nghiệp

44.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Duy
16 trả lời, 15163 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2006 13:50

Đề Lý Ngưng u cư

Trung Quốc » Trung Đường » Giả Đảo
7 trả lời, 3973 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2006 07:54

Đề Tây Lâm bích

53.80
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Thức » Thi
9 trả lời, 10218 lượt xem, 6 người thích
Do hongha83 gửi ngày 10/09/2008 05:56

Đông nam

Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
4 trả lời, 1715 lượt xem, 1 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 19/03/2014 11:11

Giang thành tử - Ất Mão chính nguyệt nhị thập nhật dạ ký mộng

25.00
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Thức » Từ
12 trả lời, 19002 lượt xem, 12 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 15:05

Hàn bi

14.00
Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
1 trả lời, 3238 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 24/06/2006 19:11

Kim đồng tiên nhân từ Hán ca tịnh tự

54.20
Trung Quốc » Trung Đường » Lý Hạ
1 trả lời, 11287 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 24/03/2006 17:27

Lãng đào sa

25.00
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Âu Dương Tu
2 trả lời, 4753 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 02:25

Liễu Châu nhị nguyệt dung diệp lạc tận ngẫu đề

15.00
Trung Quốc » Trung Đường » Liễu Tông Nguyên
7 trả lời, 1608 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 23/10/2008 01:56

Mai vũ

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
3 trả lời, 1722 lượt xem, 2 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 29/03/2015 17:55

Trang trong tổng số 3 trang (28 bài thơ)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: Thiên Hải Phong Lan