Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài thơ)
[1]

Dạ toạ

Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Nam trung tạp ngâm » Làm quan ở Quảng Bình (1809-1812)
7 trả lời, 6194 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/03/2007 09:36

Điệu khuyển

15.00
Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Nam trung tạp ngâm » Làm quan ở kinh đô Huế (1805-1808)
3 trả lời, 6610 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/12/2005 23:18

Mộng đắc thái liên kỳ 1

15.00
Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Nam trung tạp ngâm » Làm quan ở kinh đô Huế (1805-1808)
10 trả lời, 9691 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/12/2005 19:23

Ngẫu đề công quán bích kỳ 1

15.00
Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Nam trung tạp ngâm » Làm quan ở kinh đô Huế (1805-1808)
7 trả lời, 4145 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/12/2005 23:27

Ngẫu đề công quán bích kỳ 2

Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Nam trung tạp ngâm » Làm quan ở kinh đô Huế (1805-1808)
3 trả lời, 3771 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/12/2005 23:31

Ngẫu thư công quán bích

15.00
Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Nam trung tạp ngâm » Làm quan ở kinh đô Huế (1805-1808)
4 trả lời, 4537 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/12/2005 23:21

Phượng Hoàng lộ thượng tảo hành

23.00
Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Nam trung tạp ngâm » Làm quan ở kinh đô Huế (1805-1808)
5 trả lời, 8284 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/12/2005 19:19

Thu chí (I)

44.00
Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Nam trung tạp ngâm » Làm quan ở kinh đô Huế (1805-1808)
6 trả lời, 12417 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/12/2005 19:28

Tống nhân

15.00
Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Nam trung tạp ngâm » Làm quan ở kinh đô Huế (1805-1808)
5 trả lời, 5784 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/12/2005 23:44

Vọng Thiên Thai tự

Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Nam trung tạp ngâm » Làm quan ở Quảng Bình (1809-1812)
5 trả lời, 5537 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/03/2007 09:35

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài thơ)
[1]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: hetnhucongtu