Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (26 bài thơ)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

A Phòng cung phú

33.67
Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
2 trả lời, 19491 lượt xem, 13 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/05/2006 10:13

Bát thanh Cam Châu

11.00
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Liễu Vĩnh
1 trả lời, 3200 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/01/2008 11:28

Bát thanh Cam Châu

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Trình Cai
2 trả lời, 2610 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 13:57

Bát thanh Cam Châu - Ký Lý Quân Phòng

Trung Quốc » Nguyên » Trương Viêm
1 trả lời, 2356 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/10/2007 21:20

Diêm Châu quá Hồ nhi ẩm mã tuyền

Trung Quốc » Trung Đường » Lý Ích
3 trả lời, 1721 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/04/2007 19:04

Đà giang

35.00
Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Thơ say (1940)
0 trả lời, 7831 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/06/2005 13:35

Đăng Nhạc Dương lâu

21.50
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
23 trả lời, 8864 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 25/10/2005 11:43

Đăng Nhạc Dương lâu

Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Bắc hành tạp lục
3 trả lời, 3947 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/08/2005 17:11

Đêm đông chí uống rượu với bác Lâm và bác Khánh nói về những cuộc chia tay thời loạn

23.00
Việt Nam » Hiện đại » Lưu Quang Vũ
0 trả lời, 7659 lượt xem, 9 người thích
Do Vanachi gửi ngày 24/03/2006 14:19

Động tiên ca

24.00
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Thức » Từ
3 trả lời, 8423 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 15:09

Trang trong tổng số 3 trang (26 bài thơ)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: Tuyết Giản Hương