Xếp theo:

Trang trong tổng số 10 trang (100 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10]

Vị Thành khúc - Tống Nguyên nhị sứ An Tây

15.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Duy
34 trả lời, 23661 lượt xem, 8 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2006 15:09

Vịnh Nguyễn hành khiển

23.00
Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
5 trả lời, 3572 lượt xem, 2 người thích
Do Nguyễn Đông Ngạn gửi ngày 04/08/2010 06:12

Vô duyên

Việt Nam » Hiện đại » Bửu Kế
0 trả lời, 1096 lượt xem, 3 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/04/2010 23:55

Vô đề (I)

504.66
Việt Nam » Hiện đại » Hồ Chí Minh » Thơ chữ Hán » Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)
6 trả lời, 101034 lượt xem, 16 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/06/2005 02:34

Vô đề (Tương kiến thì nan biệt diệc nan)

144.64
Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
57 trả lời, 85224 lượt xem, 49 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/07/2005 19:52

Vũ trung ức phu kỳ 1

Trung Quốc » Trung Đường » Triều Thái
5 trả lời, 1573 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/04/2007 18:58

Vũ trung ức phu kỳ 2

Trung Quốc » Trung Đường » Triều Thái
5 trả lời, 1296 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/05/2009 09:48

Xuân mộ

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
7 trả lời, 2493 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/07/2006 09:05

Xuân nhật tạp hứng

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Lục Du » Thi
6 trả lời, 2867 lượt xem, 4 người thích
Do Nguyễn Đông Ngạn gửi ngày 25/08/2010 05:32

Xương Môn tức sự

12.00
Trung Quốc » Trung Đường » Trương Kế
16 trả lời, 5750 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2006 17:02

Trang trong tổng số 10 trang (100 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: Nguyễn Đông Ngạn