Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài thơ)
[1]

Cáo tật thị chúng

214.62
Việt Nam » » Mãn Giác thiền sư
17 trả lời, 128416 lượt xem, 57 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/03/2005 18:46

Đợi

73.86
Việt Nam » Hiện đại » Vũ Quần Phương » Vầng trăng trong chiếc xe bò (1988) » Phần I
2 trả lời, 37886 lượt xem, 18 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/09/2005 15:52

Kim lũ khúc - Tặng Lương Phần

Trung Quốc » Thanh » Nạp Lan Tính Đức
2 trả lời, 4851 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/03/2010 02:31

Kim lũ y

104.20
Trung Quốc » Trung Đường » Đỗ Thu Nương
28 trả lời, 31798 lượt xem, 20 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/07/2005 22:03

Mộc lan hoa lệnh - Nghĩ cổ quyết tuyệt từ giản hữu

64.83
Trung Quốc » Thanh » Nạp Lan Tính Đức
3 trả lời, 17976 lượt xem, 8 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/02/2015 11:32

Nguyệt xuất 1

Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Quốc phong » Trần phong
3 trả lời, 4596 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/10/2005 13:47

Nguyệt xuất 2

Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Quốc phong » Trần phong
4 trả lời, 3220 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/10/2005 13:48

Nguyệt xuất 3

Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Quốc phong » Trần phong
3 trả lời, 2780 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/10/2005 13:49

Tống biệt hành

564.46
Việt Nam » Hiện đại » Thâm Tâm
15 trả lời, 215766 lượt xem, 72 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/03/2005 18:35

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài thơ)
[1]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: Thanh Thơ