Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài thơ)
[1]

Bây giờ em mới biết

Việt Nam » Hiện đại » Trần Kim Thanh
2 trả lời, 2144 lượt xem, 10 người thích
Do Biển nhớ gửi ngày 28/02/2007 12:26

Đối vũ kỳ 1

Việt Nam » Nguyễn » Cao Bá Quát » Thơ chữ Hán
8 trả lời, 4249 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/03/2007 06:54

Hà Mãn Tử

25.00
Trung Quốc » Trung Đường » Trương Hỗ
18 trả lời, 6447 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2006 17:17

Hậu cung từ

75.00
Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
11 trả lời, 16671 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/05/2005 19:32

Lạc Dương

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
4 trả lời, 2322 lượt xem, 2 người thích
Do hongha83 gửi ngày 26/01/2010 23:15

Lạc nhật

35.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
19 trả lời, 6820 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/10/2005 17:39

Lãng đào sa kỳ 1

25.00
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Lý Dục
2 trả lời, 6755 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 12:42

Lục Thắng trạch thu mộ vũ trung thám vận đồng tác

Trung Quốc » Thịnh Đường » Trương Nam Sử
3 trả lời, 1327 lượt xem, 2 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/11/2008 02:11

Ô Giang Hạng Vũ miếu

Việt Nam » Trần » Phạm Sư Mạnh
5 trả lời, 3954 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/09/2008 02:39

Thương thiên như viên cái

44.75
Trung Quốc » Tam Quốc » Gia Cát Lượng
7 trả lời, 17438 lượt xem, 17 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/02/2006 09:15

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài thơ)
[1]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: JustinNguyen