Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Cảm hoài kỳ 1

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Lý Dục
5 trả lời, 1397 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/11/2006 17:49

Giá cô thiên

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Lý Dục
3 trả lời, 2437 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 12:39

Hoán khê sa kỳ 1

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Lý Dục
2 trả lời, 1848 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/04/2005 16:50

Lãng đào sa kỳ 1

15.00
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Lý Dục
2 trả lời, 4092 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 12:42

Ngu mỹ nhân kỳ 1

64.17
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Lý Dục
5 trả lời, 15055 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 12:41

Ô dạ đề

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Lý Dục
3 trả lời, 2961 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 12:49

Phá trận tử

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Lý Dục
3 trả lời, 2491 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 12:52

Thái tang tử kỳ 1

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Lý Dục
2 trả lời, 1631 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 12:40

Thanh bình nhạc

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Lý Dục
3 trả lời, 2269 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 12:40

Tử Dạ ca kỳ 2

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Lý Dục
2 trả lời, 1698 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 12:51

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: LyMoBach