Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Anh đã giết em

254.40
Việt Nam » Hiện đại » Xuân Diệu
7 trả lời, 58525 lượt xem, 34 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/06/2005 17:39

Bạch đầu ngâm

64.83
Trung Quốc » Hán » Trác Văn Quân
5 trả lời, 31903 lượt xem, 21 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/07/2005 18:44

Bốc toán tử

34.00
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Lý Chi Nghi
4 trả lời, 17376 lượt xem, 17 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/03/2006 15:51

Đào yêu 1

193.68
Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Quốc phong » Chu nam
6 trả lời, 51759 lượt xem, 10 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/09/2005 20:34

Khứ giả nhật dĩ sơ

Trung Quốc » Khuyết danh Trung Quốc » Cổ thi thập cửu thủ
2 trả lời, 3346 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/10/2008 10:47

Kiêm gia 1

34.33
Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Quốc phong » Tần phong
3 trả lời, 19557 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/10/2005 12:17

Mô ngư nhi - Nhạn khâu

194.63
Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Nguyên Hiếu Vấn
9 trả lời, 75507 lượt xem, 56 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/07/2005 02:46

Nhất tiễn mai - Biệt sầu

134.31
Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Lý Thanh Chiếu » Sấu ngọc từ » Chính tập
11 trả lời, 34257 lượt xem, 18 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2005 17:54

Thái tang tử kỳ 09

Trung Quốc » Ngũ đại » Phùng Duyên Kỷ
1 trả lời, 1327 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 03/06/2007 09:37

Thất bộ thi

204.30
Trung Quốc » Tam Quốc » Tào Thực
7 trả lời, 84830 lượt xem, 19 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/08/2005 01:47

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: Maira