Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài thơ)
[1]

Bạn đến chơi nhà

1604.24
Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Nôm
4 trả lời, 214633 lượt xem, 27 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/04/2006 09:14

Đi thi tự vịnh

203.90
Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Công Trứ
1 trả lời, 75425 lượt xem, 28 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/08/2005 17:04

Hỏi thăm quan tuần mất cướp

54.20
Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Nôm
0 trả lời, 11893 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/04/2006 09:05

Than già

24.50
Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Nôm
0 trả lời, 6164 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/04/2006 09:31

Thán hoa

Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
16 trả lời, 7576 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/05/2005 02:59

Tự trào

64.50
Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Nôm
1 trả lời, 20768 lượt xem, 9 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/04/2006 08:30

Vãn đồng niên Vân Đình tiến sĩ Dương thượng thư

124.67
Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
7 trả lời, 41087 lượt xem, 21 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/03/2005 00:38

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài thơ)
[1]




Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: Banycol