Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài thơ)
[1]

Bài thơ cuối cùng

414.46
Việt Nam » Hiện đại » T.T.Kh.
2 trả lời, 71876 lượt xem, 25 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/03/2005 17:52

Bài thơ thứ nhất

84.12
Việt Nam » Hiện đại » T.T.Kh.
5 trả lời, 41862 lượt xem, 17 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/03/2005 17:52

Đại Lưu Huân xuất thê Vương thị tác kỳ 1

Trung Quốc » Tam Quốc » Tào Phi
4 trả lời, 1837 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/03/2010 23:27

Đan áo cho chồng

214.10
Việt Nam » Hiện đại » T.T.Kh.
0 trả lời, 35375 lượt xem, 19 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/03/2005 18:34

Lạc thần phú

184.33
Trung Quốc » Tam Quốc » Tào Thực
5 trả lời, 50951 lượt xem, 22 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/09/2008 11:43

Tặng Bạch Mã vương Bưu

Trung Quốc » Tam Quốc » Tào Thực
1 trả lời, 4693 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/02/2014 12:48

Tặng Đinh Nghi, Vương Xán

Trung Quốc » Tam Quốc » Tào Thực
1 trả lời, 2146 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/02/2014 09:10

Thước kiều tiên

94.44
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tần Quán
4 trả lời, 35792 lượt xem, 21 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/06/2007 22:32

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài thơ)
[1]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: Đỗ anh tú