Xếp theo:

Trang trong tổng số 5 trang (50 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5]

Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt hiệu thư thúc Vân

114.27
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
28 trả lời, 70183 lượt xem, 25 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/06/2004 21:49

Tự quân chi xuất hĩ kỳ 2

Trung Quốc » Thịnh Đường » Trương Cửu Linh
27 trả lời, 14580 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/05/2006 19:22

Tương tư

474.55
Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Duy
26 trả lời, 102472 lượt xem, 18 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/08/2005 01:18

Việt nhân ca

224.41
Trung Quốc » Khuyết danh Trung Quốc
2 trả lời, 55133 lượt xem, 13 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/05/2010 03:38

Vọng Giang Nam

Trung Quốc » Khuyết danh Trung Quốc
2 trả lời, 3263 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 18:00

Vọng hải triều

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tần Quán
1 trả lời, 4366 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/06/2007 22:42

Vọng nguyệt hoài viễn

84.62
Trung Quốc » Thịnh Đường » Trương Cửu Linh
18 trả lời, 21439 lượt xem, 11 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/02/2006 13:26

Vô đề (Tương kiến thì nan biệt diệc nan)

144.64
Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
56 trả lời, 80215 lượt xem, 49 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/07/2005 19:52

Xuân dạ hỉ vũ

44.25
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
13 trả lời, 18684 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/08/2005 10:30

Xuân tuyết

15.00
Trung Quốc » Trung Đường » Hàn Dũ
8 trả lời, 6499 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/01/2010 11:26

Trang trong tổng số 5 trang (50 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: Linh Linh