Xếp theo:

Trang trong tổng số 5 trang (50 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Liệt nữ tháo

Trung Quốc » Trung Đường » Mạnh Giao
6 trả lời, 4413 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/07/2005 18:22

Mai hoa thanh - Vũ Hoa đài

Trung Quốc » Thanh » Chu Di Tôn
1 trả lời, 1555 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 05/04/2009 04:14

Nam hành biệt đệ

44.00
Trung Quốc » Sơ Đường » Vi Thừa Khánh
26 trả lời, 17461 lượt xem, 10 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/05/2005 02:15

Ngọc giai oán

14.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
23 trả lời, 13467 lượt xem, 8 người thích
Do Vanachi gửi ngày 25/12/2005 02:18

Nhất tiễn mai - Biệt sầu

124.25
Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Lý Thanh Chiếu » Sấu ngọc từ » Chính tập
10 trả lời, 32464 lượt xem, 18 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2005 17:54

Phế huề

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
4 trả lời, 1738 lượt xem, 1 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/03/2015 15:49

Sinh tra tử - Nguyên tịch

35.00
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Âu Dương Tu
6 trả lời, 14079 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2005 02:37

Táng hoa từ

174.65
Trung Quốc » Thanh » Tào Tuyết Cần » Hồng lâu mộng
3 trả lời, 47798 lượt xem, 27 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/06/2004 21:54

Thanh thanh mạn

25.00
Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Lý Thanh Chiếu » Sấu ngọc từ » Chính tập
4 trả lời, 20291 lượt xem, 13 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/06/2007 10:39

Thất bộ thi

194.32
Trung Quốc » Tam Quốc » Tào Thực
7 trả lời, 80655 lượt xem, 19 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/08/2005 01:47

Trang trong tổng số 5 trang (50 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: Linh Linh