Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài thơ)
[1]

Ám hương

15.00
Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Khương Quỳ
2 trả lời, 6483 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/11/2007 20:23

Hữu sở tư

15.00
Trung Quốc » Trung Đường » Lư Đồng
12 trả lời, 10063 lượt xem, 12 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/08/2005 01:04

Mô ngư nhi - Nhạn khâu

174.59
Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Nguyên Hiếu Vấn
9 trả lời, 60664 lượt xem, 51 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/07/2005 02:46

Nhất tiễn mai - Biệt sầu

83.88
Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Lý Thanh Chiếu » Sấu ngọc từ » Chính tập
10 trả lời, 23404 lượt xem, 15 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 17:54

Táng hoa từ

104.80
Trung Quốc » Thanh » Tào Tuyết Cần » Hồng lâu mộng
3 trả lời, 36632 lượt xem, 22 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/06/2004 21:54

Tây Thi

25.00
Trung Quốc » Vãn Đường » La Ẩn
5 trả lời, 5073 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/05/2006 04:19

Thất ai thi

24.50
Trung Quốc » Tam Quốc » Tào Thực
1 trả lời, 5719 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/12/2007 06:51

Thuyền giấy

15.00
Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Trăng non
4 trả lời, 7515 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 24/06/2005 20:07

Tự khiển

54.20
Trung Quốc » Vãn Đường » La Ẩn
9 trả lời, 12910 lượt xem, 9 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/12/2007 10:52

Uổng ngưng my

15.00
Trung Quốc » Thanh » Tào Tuyết Cần » Hồng lâu mộng » Hồng lâu mộng thập tứ khúc
4 trả lời, 16500 lượt xem, 9 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/08/2005 00:48

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài thơ)
[1]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: novembe7rain