Xếp theo:

Trang trong tổng số 33 trang (322 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Cửu nhật

Trung Quốc » Sơ Đường » Vương Bột
7 trả lời, 3530 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/07/2014 12:44

Cửu nhật đăng Huyền Vũ sơn lữ diểu

Trung Quốc » Sơ Đường » Thiệu Đại Chấn
3 trả lời, 1391 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 13/06/2014 13:26

Cửu nhật yến

Trung Quốc » Sơ Đường » Trương Ngạc
5 trả lời, 1848 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/11/2008 02:26

Dạ quá Đông Khê

Trung Quốc » Sơ Đường » Vương Tích
4 trả lời, 1652 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 03/07/2014 21:46

Dạ tống Triệu Túng

11.00
Trung Quốc » Sơ Đường » Dương Quýnh
9 trả lời, 3335 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/05/2007 18:06

Dạ túc Thất Bàn lĩnh

Trung Quốc » Sơ Đường » Thẩm Thuyên Kỳ
9 trả lời, 2117 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 22/02/2009 22:36

Dã vọng

23.00
Trung Quốc » Sơ Đường » Vương Tích
14 trả lời, 6828 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2006 13:56

Dao đồng Đỗ Viên Ngoại Thẩm Ngôn quá lĩnh

Trung Quốc » Sơ Đường » Thẩm Thuyên Kỳ
3 trả lời, 1798 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/05/2008 06:09

Dao đồng Sái Khởi Cư yển tùng thiên

Trung Quốc » Sơ Đường » Trương Duyệt
2 trả lời, 1802 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 23/02/2009 02:34

Dịch thuỷ tống biệt

13.00
Trung Quốc » Sơ Đường » Lạc Tân Vương
22 trả lời, 16697 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2006 08:26

Trang trong tổng số 33 trang (322 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: