Xếp theo:

Trang trong tổng số 74 trang (734 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ám hương

25.00
Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Khương Quỳ
2 trả lời, 10487 lượt xem, 7 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/11/2007 20:23

An Nhân huyện vấn túc

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Bạch Ngọc Thiềm
2 trả lời, 2107 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 25/08/2014 15:53

Ẩm tửu

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Khương Đặc Lập
1 trả lời, 1755 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 03/03/2019 20:33

Ất Sửu hạ thu chi giao, tiểu chu tảo dạ vãng lai hồ trung hý thành tuyệt cú

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Lục Du » Thi
4 trả lời, 2845 lượt xem, 0 người thích
Do Hà Như gửi ngày 18/02/2013 08:19

Bá Nha tuyệt huyền đồ

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Trịnh Tư Tiếu
1 trả lời, 3106 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 17/10/2018 23:31

Bạc Hấp phố

15.00
Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Phương Nhạc
1 trả lời, 909 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 17/10/2018 20:41

Bách tự lệnh - Kỷ thượng ngưng trần hí hoạ mai nhất chi

15.00
Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Hồ Huệ Trai
1 trả lời, 1696 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/04/2020 15:44

Bài thể Tuyết Hương đình tạp vịnh kỳ 02

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Nguyên Hiếu Vấn
1 trả lời, 1038 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/10/2018 23:17

Bài thể Tuyết Hương đình tạp vịnh kỳ 03

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Nguyên Hiếu Vấn
1 trả lời, 1001 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/10/2018 23:20

Bài thể Tuyết Hương đình tạp vịnh kỳ 13

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Nguyên Hiếu Vấn
1 trả lời, 894 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/10/2018 23:21

Trang trong tổng số 74 trang (734 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: