Xếp theo:

Trang trong tổng số 11 trang (110 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] ›Trang sau »Trang cuối

Thất bộ thi

94.22
Trung Quốc » Tam Quốc » Tào Thực
7 trả lời, 56767 lượt xem, 15 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/08/2005 01:47

Thất đề - Du điểu tường cố sào

Trung Quốc » Tam Quốc » Tào Thực
1 trả lời, 1351 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/09/2008 08:08

Thất đề - Hoàng khảo kiến thế nghiệp

Trung Quốc » Tam Quốc » Tào Thực
1 trả lời, 1415 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/09/2008 07:57

Thất đề - Song hạc câu viễn du

Trung Quốc » Tam Quốc » Tào Thực
1 trả lời, 1298 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/02/2014 18:53

Thị thái tử toạ

Trung Quốc » Tam Quốc » Tào Thực
1 trả lời, 1520 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/02/2014 20:43

Thiện tai hành kỳ 1

Trung Quốc » Tam Quốc » Tào Phi
1 trả lời, 1720 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/03/2010 01:38

Thiện tai hành kỳ 2

Trung Quốc » Tam Quốc » Tào Phi
1 trả lời, 2144 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/03/2010 01:41

Thiện tai hành kỳ 2

25.00
Trung Quốc » Tam Quốc » Tào Tháo
1 trả lời, 2725 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/04/2014 06:33

Thu Hồ hành kỳ 1

Trung Quốc » Tam Quốc » Tào Phi
1 trả lời, 1551 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/03/2010 12:02

Thu Hồ hành kỳ 2

Trung Quốc » Tam Quốc » Tào Phi
1 trả lời, 1385 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/03/2010 12:06

Trang trong tổng số 11 trang (110 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: