Xếp theo:

Trang trong tổng số 47 trang (463 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối

Đáp An Nam sứ Lê Nguyên Phổ nhị thủ kỳ 1

Trung Quốc » Nguyên » Lâm Bật
1 trả lời, 68 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 17/10/2021 15:34

Đáp thái tử thế tử vận

15.00
Trung Quốc » Nguyên » Dương Đình Trấn
1 trả lời, 613 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/10/2018 23:48

Đáp thế tử vận

Trung Quốc » Nguyên » Trí Tử Nguyên
1 trả lời, 616 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/10/2018 00:23

Đắc Chương Thụ trấn tiện ký gia thư

Trung Quốc » Nguyên » Phạm Phanh
1 trả lời, 190 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 12/03/2021 20:41

Đằng Châu

Trung Quốc » Nguyên » Lâm Bật
1 trả lời, 57 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 17/10/2021 15:06

Đăng Cô Tô đài

Trung Quốc » Nguyên » Tát Đô Lạt
1 trả lời, 1128 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/05/2018 17:25

Đăng Đằng Vương các

Trung Quốc » Nguyên » Lưu Sân
1 trả lời, 1357 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/08/2014 21:58

Đăng Lục Hoà tháp

Trung Quốc » Nguyên » Ngải Tính Phu
1 trả lời, 564 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 24/02/2019 23:43

Đằng Vương các đồ

Trung Quốc » Nguyên » Lăng Vân Hàn
1 trả lời, 156 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/09/2021 22:35

Đề ba tiêu mỹ nhân đồ

Trung Quốc » Nguyên » Dương Duy Trinh
1 trả lời, 2080 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/12/2008 04:12

Trang trong tổng số 47 trang (463 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: