Xếp theo:

Trang trong tổng số 183 trang (1829 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Bệnh hậu phỏng mai kỳ 8

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Lưu Khắc Trang
1 trả lời, 550 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 13/01/2018 14:51

Bệnh hậu phỏng mai kỳ 9

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Lưu Khắc Trang
1 trả lời, 475 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 13/01/2018 14:32

Bệnh khởi Kinh Giang đình tức sự kỳ 1

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Hoàng Đình Kiên
1 trả lời, 1505 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 12/04/2009 06:25

Bệnh khởi thư hoài

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Lục Du » Thi
3 trả lời, 2290 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/03/2009 20:11

Bệnh lai thập nhật bất cử tửu kỳ 1

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Hoàng Đình Kiên
3 trả lời, 1226 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 12/07/2014 07:56

Bệnh lai thập nhật bất cử tửu kỳ 2

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Hoàng Đình Kiên
3 trả lời, 1248 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 12/07/2014 07:58

Bệnh ngưu

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Lý Cương
4 trả lời, 1939 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 27/09/2008 07:28

Bệnh trung

15.00
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tần Quán
2 trả lời, 1095 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 24/08/2014 18:53

Bệnh trung

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Trịnh Giải
2 trả lời, 1348 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 02/10/2012 10:33

Bệnh trung du Tổ Tháp viện

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Thức » Thi
3 trả lời, 2703 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/12/2007 08:30

Trang trong tổng số 183 trang (1829 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: