Xếp theo:

Trang trong tổng số 71 trang (709 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ám hương

15.00
Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Khương Quỳ
2 trả lời, 7917 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/11/2007 20:23

Bách tự lệnh - Kỷ thượng ngưng trần hí hoạ mai nhất chi

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Hồ Huệ Trai
1 trả lời, 821 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/04/2020 15:44

Bát thanh Cam Châu

11.00
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Liễu Vĩnh
1 trả lời, 3430 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/01/2008 11:28

Bát thanh Cam Châu

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Trình Cai
2 trả lời, 2792 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2005 13:57

Bát thanh Cam Châu - Ký Sâm Liêu tử

15.00
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Thức » Từ
1 trả lời, 3299 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/12/2006 18:38

Bát thanh Cam Châu - Thọ Dương lâu Bát Công sơn tác

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Diệp Mộng Đắc
2 trả lời, 2270 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/12/2006 18:51

Bồ tát man

15.00
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Án Kỷ Đạo
2 trả lời, 2118 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/06/2018 10:54

Bồ tát man

15.00
Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Chu Tử Chi
1 trả lời, 1563 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 13/11/2014 17:18

Bồ tát man

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Hoàng Đình Kiên
1 trả lời, 1311 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/08/2017 16:20

Trang trong tổng số 71 trang (709 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: