Xếp theo:

Trang trong tổng số 8 trang (72 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Lê Trúc Anh

1970-?, Việt Nam » Hiện đại
13 bài thơ, 3708 lượt xem, 1 người thích
Do Hoa Xuyên Tuyết gửi ngày 26/10/2007 09:32

Lê Va

52.00
1959-?, Việt Nam » Hiện đại
6 bài thơ, 3779 lượt xem, 0 người thích
Do Hoa Xuyên Tuyết gửi ngày 21/04/2008 00:55

Mạnh Lê - Lê Văn Mạnh

31.33
1953-2008, Việt Nam » Hiện đại
8 bài thơ, 4076 lượt xem, 0 người thích
Do Hoa Xuyên Tuyết gửi ngày 22/04/2008 17:09

Margarita Aliger - Маргарита Иосифовна Алигер

1915-1992, Nga
6 bài thơ, 1790 lượt xem, 0 người thích
Do Hoa Xuyên Tuyết gửi ngày 08/03/2008 03:01

Marina Svetaeva - Марина Цветаева

15.00
1892-1941, Nga
119 bài thơ, 8174 lượt xem, 2 người thích
Do Hoa Xuyên Tuyết gửi ngày 05/03/2007 23:35

Mattie Stepanek

15.00
1990-2004, Mỹ
13 bài thơ, 4112 lượt xem, 0 người thích
Do Hoa Xuyên Tuyết gửi ngày 01/10/2007 09:39

Mikhail Lermontov - Михаил Лермонтов

64.33
1814-1841, Nga
162 bài thơ, 21221 lượt xem, 8 người thích
Do Hoa Xuyên Tuyết gửi ngày 21/01/2007 14:16

Mikhail Lomonosov - Михаил Ломоносов

1711-1765, Nga
1 bài thơ, 1575 lượt xem, 0 người thích
Do Hoa Xuyên Tuyết gửi ngày 26/03/2007 13:49

Mikhail Mikhaylov - Михаил Михайлов

1829-1865, Nga
1 bài thơ, 1284 lượt xem, 0 người thích
Do Hoa Xuyên Tuyết gửi ngày 01/12/2010 08:45

Mikhail Shabrov - Михаил Шабров

1944-?, Nga
1 bài thơ, 1519 lượt xem, 0 người thích
Do Hoa Xuyên Tuyết gửi ngày 22/05/2007 09:18

Trang trong tổng số 8 trang (72 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Người gửi: Hoa Xuyên Tuyết