Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]

Franz Grillparzer

1791-1872, Áo
1 bài thơ, 1321 lượt xem, 0 người thích
Do sabina_mller gửi ngày 11/07/2007 15:31

Friedrich Rückert

1788-1866, Đức
7 bài thơ, 1658 lượt xem, 0 người thích
Do sabina_mller gửi ngày 01/08/2007 15:48

Hugo von Hofmannsthal

1874-1929, Áo
2 bài thơ, 1441 lượt xem, 0 người thích
Do sabina_mller gửi ngày 20/06/2008 15:16

Ingeborg Bachmann

1926-1973, Áo
3 bài thơ, 1517 lượt xem, 0 người thích
Do sabina_mller gửi ngày 22/06/2008 04:24

Lê Minh Quốc

53.80
1959-?, Việt Nam » Hiện đại
456 bài thơ, 22516 lượt xem, 3 người thích
Do sabina_mller gửi ngày 26/07/2008 13:22

Lê Văn Lâm

1986-?, Việt Nam » Hiện đại
11 bài thơ, 3033 lượt xem, 4 người thích
Do sabina_mller gửi ngày 31/10/2008 11:49

Nguyễn Đức Phước

1967-?, Việt Nam » Hiện đại
11 bài thơ, 2157 lượt xem, 0 người thích
Do sabina_mller gửi ngày 17/08/2008 13:50

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Người gửi: sabina_mller