Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]

Bùi Kim Anh

74.71
1948-?, Việt Nam » Hiện đại
203 bài thơ, 14453 lượt xem, 4 người thích
Do Biển nhớ gửi ngày 12/04/2007 03:16

Charles Baudelaire

115.00
1821-1867, Pháp
108 bài thơ, 27335 lượt xem, 16 người thích
Do Biển nhớ gửi ngày 16/03/2007 11:40

Diệp Sương - Trương Thuỳ Giang

23.00
1976-?, Việt Nam » Hiện đại
13 bài thơ, 3737 lượt xem, 3 người thích
Do Biển nhớ gửi ngày 13/04/2007 09:35

Đinh Thị Thu Vân

113.45
1955-?, Việt Nam » Hiện đại
24 bài thơ, 25941 lượt xem, 10 người thích
Do Biển nhớ gửi ngày 01/02/2007 08:43

Lê Ngô Cát - 黎吳吉

1827-1875, Việt Nam » Nguyễn
19 bài thơ, 4519 lượt xem, 0 người thích
Do Biển nhớ gửi ngày 16/03/2007 08:14

Nguyễn Kim Anh

15.00
1969-?, Việt Nam » Hiện đại
2 bài thơ, 2932 lượt xem, 2 người thích
Do Biển nhớ gửi ngày 12/04/2007 03:21

Trần Kim Thanh (Xương Rồng Đen)

1979-?, Việt Nam » Hiện đại
127 bài thơ, 11374 lượt xem, 5 người thích
Do Biển nhớ gửi ngày 27/02/2007 13:00

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Người gửi: Biển nhớ